English | Bahasa Melayu

Kenyataan Misi & Visi

Visi

e2L sangat komited untuk membimbing kanak-kanak menjadi pemimpin masa hadapan yang berperwatakan dan berkemahiran.

Misi

Demi mencapai visi kami, e2L perlu:

  1. Menyediakan persekitaran pembelajaran kanak-kanak yang kondusif
  2. Membekal alat bantu mengajar yang bersesuaian untuk perkembangan kanak-kanak
  3. Menawarkan latihan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti kepada bakal pendidik, pengasuh, pendidik serta mereka yang berminat mendalami bidang pendidikan awal kanak-kanak